Çinden Ürün Getirmek
11 Ocak 2017
Ningbo Limanı – Çin
19 Ocak 2017

2017 Navlun Fiyatları

Güncelleme : 2018 Navlun Fiyatları

Navlun Nedir?

Sözlük anlamı “dış ticarette bir yerden başka bir yere ulaştırmak için gemiye alınan eşyanın bütünü ve taşıyıcı tarafından, gemisinde taşınacak yük için istenen ücret” olarak tanımlanır. Ancak zamanla gümrükleme sektöründe “navlun” kelimesi salt deniz yoluyla yapılan tasımacılık için değil, dış ticaret islemlerinde herhangi bir ulaşım yolu ile (deniz yolu, kara yolu, hava yolu ve demir yolu) yapılan tasıma hizmetine ve taşıma hizmeti karşılığında ödenen bedele verilen genel isim olmuştur.

2017 Navlun Fiyatları 

1) KONTEYNER VE RO-RO GEMİLERİ

Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı gemiler ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Konteyner ve Ro-Ro vb. Adet üzerinden taşımacılık yapan gemilerden Yükleme ve Boşaltma’ dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden; Binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere; İthal ve ihraç yüklerinde 550 Amerikan Dolarını aşmamak, ve Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde

550 + 550 = 1.100 $ yerine 412,5 + 412,5 = 825 $ aşmamak kaydıyla Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınmaktadır.

 

2) KURU YÜK, SIVI YÜK VE DÖKME YÜK GEMİLERİ

• Türkiye limanlarından yük alan veya limanlara yük getiren Yabancı Bayraklı ile yabancılara kiralanmış Türk Bayraklı Kuru yük, Sıvı yük ve Dökme yük taşıyan gemilerden, Yükleme ve Boşaltma’ dan ayrı ayrı sağladıkları tüm navlun hasılatı üzerinden binde beşi (‰ 5) geçmemek üzere aşağıdaki tablolardaki oranlara göre Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınmaktadır.

Aynı geminin hem Yükleme hem de Boşaltmasının, aynı limanda, aynı seferde ve aynı acente tarafından beyan edilmesi halinde aşağıdaki tabloya göre indirimli Navlun Hasılatı Oda Payı Ücreti alınır.
Aynı acente tarafından aynı geminin, aynı seferinin aynı limandaki Yükleme ve Boşaltma işlemlerinin farklı tonaj olması halinde, indirim tutarıyüksek tonaj aralığı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Kaynak :Deniz Ticaret OdasıBir Cevap Yazın