Çin’in Dünya Ticaret Örgütü Üyeliği

Çin Hakkında Kısa Bilgi
04 Ekim 2016
Çince Sayılar – Yazılışları ve Okunuşları
06 Ekim 2016

Çin’in Dünya Ticaret Örgütü Üyeliği

Dünya Ticaret Örgütü

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT),  Ocak 1948’de yürürlüğe girmiştir. Dünya Ticaret Örgütü , GATT kapsamında yürütülen Uruguay Turu sonucu, 1995 yılında kurulmuştur.

157 üyesi bulunmaktadır. 27 ülke ise gözlemci ülke  statüsündedir.

Amaçları

– Üye devletlerin birbirleriyle adil ve tam rekabet koşulları altında ticaret yapabilecekleri serbest ve açık bir ticaret sistemi oluşturmak,
– Üye ülkelerin ticaret ve ekonomi alanındaki ilişkilerini geliştirmek,
– Tam istihdamı gerçekleştirmek,
– Reel gelir ile gerçek talep hacmindeki istikrarlı artışı sağlamak,
– Mal ve hizmet üretim ve ticaretini geliştirmek,
– Dünya kaynaklarının sürdürülebilir kalkınma hedefine en uygun bir şekilde kullanımına imkan vermek,
– Farklı ekonomik düzeydeki ülkelerin ihtiyaç ve endişelerine cevap verecek şekilde mevcut kaynakları geliştirmektir.

Çinin Dünya Ticaret Örgütü üyeliği 

Çin 1986 yılında dünya ticaret örgütüne, o zamanki adıyla GATT’ a üyelik için başvuruda bulunmuştur. Bu çerçevede müzakereler, 15 yıl sürmüştür. Çin için uzun ve zorlu geçen 15 yılın ardından 11 Aralık 2001 tarihinde, Çin resmen Dünya Ticaret Örgütünün 143. üyesi oldu.

Çin, dünya nüfusunun % 20’sini oluşturmaktadır. Bu büyüklükteki bir ülkenin küresel ekonomiye uyum sağlaması hem Çin hem de diğer dünya ülkeleri için ekonomik dengeleri değiştirmiş ve  küresel ticarette büyük bir dönüşüme neden olmuştur.

Çin DTÖ üyesi olduktan sonra ekonomik ve sosyal olarak çok iyi başarılara imza attı;

*GSYH açısından en büyük 2. ekonomisi
*1. en büyük mal ihracatçısı
* 2. en büyük mal ithalatçısı
* 4. en  büyük ticari hizmetler ihracatçısı
* 3. en büyük ticari hizmetler ithalatçısı

Çin’in DTÖ’ ye Üye 0lmasının Olumsuz Etkileri

Çin’in DTÖ ya üye olmasının bazı negatif etkileri de vardır . Bunlardan birisi,Çin’in bölgesel dengesizliğini artıcı bir etki yaratmasıdır Bunun nedeni , az gelişmiş bölgelerde hala tarımın önemli olması gösterilmiştir.
Çin’in bölgesel kalkınma farklılığı ciddi sorun olup, DTÖ ya üyeliğinden sonra, bu sorun artmıştır.
Kısa vadede gelir dağılımında ortaya çıkan dengesizlik ve işsizlik sorunu oluşmuştur Çin’in dışa açılarak, yoğun rekabetle karşılaşması , yerli sanayiyi zorlamıştır.
Özelleştirme konusunda yapılması gereken reformlarını ertelemiştir

Dünya Ticaret Örgütü ve Türkiye:

Ülkemiz Uruguay Turu sonunda Marakeş’te DTÖ’nü kuran anlaşmayı imzalamıştır. Bu kapsamda çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı ile 26 Mart 1995 tarihinden itibaren DTÖ’ye kurucu olarak üye olmuştur.

Kaynak: AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

 Bir Cevap Yazın