Çin-Türkiye Ticaret Odası
21 Ekim 2016
Çin e Nasıl Gidebilirim? Türkiye – Çin Arası Uçakla Kaç Saat?
24 Ekim 2016

Çin’in Ekonomisi

Ülkenin Ekonomik Profili;

GSYİH (Milyon $) :11.968.412 (2016)

Büyüme Oranı ( % ): 6.3 (2016)

KBGSYİH ( $ ): 8.659 (2016)

İşsizlik Oranı: 4% (2015)
Enflasyon Oranı:  1.5% (2015)
Bütçe:
Gelirler: $2.444 trillion
Giderler: $2.822 trillion (2015 )
Endüstüriel ürünlerin büyüme oranı: 6% (2015)
Nüfus: 1.382 milyon (2016)
Başlıca Ticaret Ortakları: ABD, Hong Kong, Güney Kore, Japonya, Tayvan, Almanya
Türkiye -Çin Arası Ekonomik İlişkiler;

Türkiye Çin arasındaki ekonomik gelişmesi 1 milyar dolar  ticaret hacminin aşıldığı 2000 yılından itibaren hızla gelişmektedir.

Türkiye ve Çin hükümetleri ikili ticaret hacimlerini 2015 yılında 50 milyar dolara, 2020’de ise 100 milyar dolara çıkarmaya yönelik ortak bir hedef belirlemişlerdir. *

 

İki ülke arasında imzalanan anlaşmalar ve protokeller İmza Tarihi
Ticaret Anlaşması 16.07.1974
Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması 19.12.1981
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 13.11.1990
Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 23.05.1995
DTM ile MOFTEC Arasında Ticari İstişare Mekanizması Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı 12.03.1999
Hayvan Sağlığı ve Karantina Anlaşması 24.01.2006
Türkiye-Çin 16. Dönem KEK Toplantısı Mutabakat Zaptı 27.09.2009
Altyapı, Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Protokolü 27.09.2009
Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü ile ÇHC İthalat-İhracat Ticaret Bürosu Arasında İşbirliği Sağlanmasına Yönelik Protokol 16.04.2010
Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Genişletilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşması 27.09.2009 (parafe) 8.10.2010 (imza)
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Üçüncü Ülkelerde Altyapı İnşaatı ve Teknik Müşavirlik Alanlarında İşbirliğinin Artırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı 8.10.2010
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliği Orta ve Uzun Dönem Kalkınma Planı İçin Ortak Araştırma Başlatılmasına Yönelik Mutabakat Zaptı 8.10.2010
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı Arasında Yeni İpekyolu Bağlantısı Ortak Çalışma Grubu Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı 8.10.2010
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Çin Kalkınma Bankası Arasında Mali İşbirliği Çerçeve Anlaşması 21.02.2012
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Çin Halk Cumhuriyeti Merkez Bankası Arasında Swap Anlaşması 21.02.2012
Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye’den Çin’e Gönderilen Tütünün Bitki Sağlığı Şartları Konusunda Protokol 21.02.2012
BDDK ile Çin Bankacılık Düzenleme Komisyonu Arasında Sınır Ötesi Krizlere Müdahalede Bankacılık İşbirliği Protokolü 21.02.2012
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı ve 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu ile Orta Koridor Girişiminin Uyumlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası

 

14 Kasım 2015

 Bir Cevap Yazın