Çin’in Üye Olduğu Uluslararası Örgütler

2016 Türkiye – Çin İthalat Verileri
02 Ocak 2017
121. Kanton Fuarı 2017
09 Ocak 2017

Çin’in Üye Olduğu Uluslararası Örgütler

Çinin Üye Olduğu Uluslararası Örgütler;

 

 • AfDB : Afrika Kalkınma Bankası
 • APEC :Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Forumu
 • AsDB : Asya Kalkınma Bankası
 • ASEAN :Güneydoğu Asya Ülkeleri Örgütü
 • BIS : Uluslararası İmar Bankası
 • CCC :Gümrük İşbirliği Konseyi
 • CDB :Karayipler Kalkınma Bankası
 • ESCAP :Asya ve Pasifikler Ekonomik ve Sosyal Komisyonu
 • FAO :Tarım ve Gıda Örgütü,
 • G-77
 • IAEA : Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
 • IBRD : Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası
 • ICAO :Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü
 • ICC : Milletlerarası Ticaret Odası
 • ICFTU :Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederasyonu
 • ICRM :Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi
 • IDA :Uluslararası Kalkınma Birliği
 • IFAD :Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu
 • IFC :Uluslararası Finansman Kurumu
 • IFRCS :Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu
 • IHO :Uluslararası Hidrografi Örgütü
 • ILO :Uluslararası Çalışma Örgütü
 • IMF: Uluslararası Para Fonu
 • IMO :Uluslararası Denizcilik Örgütü
 • Inmarsat: Uluslararası Denizcilik Uydu Teşkilatı
 • Intelsat :Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü
 • Interpol :Uluslararası Polis Teşkilatı
 • IOC :Uluslararası Olimpiyat Komitesi
 • ISO: Uluslararası Standartlar Örgütü
 • ITU :Uluslararası Haberleşme Birliği
 • LAIA :Latin Amerika Entegrasyon Birliği
 • MINURSO :BM Bati Sahra Referandum Misyonu
 • OPCW :Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu
 • PCA :Daimi Hakemlik Mahkemesi
 • UNAMSIL : BM Sierra Leone Misyonu
 •  UNCTAD :Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı
 • UNESCO :Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü
 • UNHCR :BM Mülteciler Yüksek Komiserliği
 • UNIDO :Endüstriyel Kalkınma Örgütü
 • UNIKOM :BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu
 • UNITAR :BM Eğitim Araştırma Enstitüsü
 • UNMEE :BM Etyopya-Eritre Misyonu
 • UNTAET :BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi
 • UNTSO :BM Mütareke Gözlem Örgütü
 • UPU :Dünya Posta Birliği
 • WHO :Dünya Sağlık Örgütü
 • WIPO :Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı
 • WMO :Dünya Meteoroloji Örgütü
 • WToO :Dünya Turizm Örgütü
 • WTrO :Dünya Ticaret Örgütü


Bir Cevap Yazın