Gıda ithalatı

13 Nisan 2014

Gıda İthalatı

Ülke nüfusunun artması, iç pazardaki ürünlerin aynı zamanda ihracat amaçlı kullanılması meydana gelen arz talep dengesini bozmaktadır. Aynı zamanda üreticilerin ihracata yönelik olan ürünleri üretmesindeki eğilim […]